780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI İŞLEYİŞİ

Uygulamada 780 Finansman Giderleri Hesabı genellikle sadece banka kredi faizlerinde kullanılmaktadır. Halbuki sadece banka kredilerinin değil borç niteliğindeki her hesabın bir finansman maliyeti olabilir. Örneğin vadesinden sonra ödenen vergi borcu nedeniyle tahakkuk eden gecikme zamları bir finansman giderli niteliğindedir. Vergi borcunu vadeli o…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi