SGK İDARİ PARA CEZALARINI GERİ ALMAK İSTER MİSİNİZ?

SGK incelemelerinde kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişilerle ilgili olarak işyerinden istenen kayıt ve belgelerin ibraz edilememesi durumunda uygulanan SGK İDARİ PARA CEZALARI şunlardır: Sigortasız işçi çalıştırma nedeniyle İPC Bilanço esasına göre defter tutuyorsa 12 asgari ücret İPC İşletme defteri tutuyorsa 6 asgari ücret tutarında…

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI İŞLEYİŞİ

Uygulamada 780 Finansman Giderleri Hesabı genellikle sadece banka kredi faizlerinde kullanılmaktadır. Halbuki sadece banka kredilerinin değil borç niteliğindeki her hesabın bir finansman maliyeti olabilir. Örneğin vadesinden sonra ödenen vergi borcu nedeniyle tahakkuk eden gecikme zamları bir finansman giderli niteliğindedir. Vergi borcunu vadeli o…