SİRKÜLER

Muhasebe, Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Kanunu İle İlgili Sirkülerlerimize Aşağıdaki Bağlantılardan Ulaşabilirsiniz..

Sıra Tarih Konu İndir
1 10.09.2018  Gecikme Zammı Oranı İle Pişmanlık ve Gecikme Faizi Oranı Aylık %2'ye Çıkarıldı
2 14.09.2018  Sözleşmelerde Bedelin Döviz Olarak Belirlenmesi Yasaklanmıştır.
3 15.09.2018  Teknik İflas Durumunda Olan Şirketlerin Genel Kurul Yapması ve Önlemler Alması Zorunludur.
4 24.09.2018  Binek Otomobil ÖTV Hesaplamasına Esas Fiyat Aralıkları Artırıldı - CB Kararı No:132
5 09.10.2018  Dövizli Sözleşmelerin TL'ye Çevrilmesi ve İstisna Edilen Sözleşmeler Tebliği Yayınlandı.(TPKK-32 Tebliğ:2008-32/34)
6 10.10.2018  Satıcının Ödemiş Olması Şartıyla Alıcıdan Sorumlu Sıfatıyla KDV Aslı Aranmaz Gecikme Faizi Aranır (KDV Tebliği:21)
7 10.10.2018  İkale Sözleşmesi Tazminatı v.b Ödemeler Ücret Niteliğindedir ve Kısmi Olarak Vergiden İstisnadır (GVK Tebliği:303)
8 31.10.2018  Çalışanlara Sağlanan-Ödenen Yemek Bedeli Gelir Vergisi KDV ve SGK Prim Uygulaması (Özet Tablo)
9 07.11.2018  Çalışanlara Sağlanan-Ödenen Yemek Bedeli ile Kreş-Gündüz Bakımevi Gelir Vergisi KDV ve SGK Uygulaması (Özet Tablo)
10 25.12.2018  İnternet Reklam Hizmetleri Tevkifat Kapsamına Alındı. Uygulama Detayları (Özet Tablo)
11 26.12.2018 Elektronik Ortamda Kitap Gazete Dergi Satışlarında KDV Oranı %18'e Çıkartıldı.
12 03.01.2019 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanan Temerrüt Faizi Oranı %21,25 Olarak Açıklandı
13 19.01.2019 7161 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (Kur Farkları-İndirimli Oran..)(Özet Tablo)