SİRKÜLER

Muhasebe, Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Kanunu İle İlgili Sirkülerlerimize Aşağıdaki Bağlantılardan Ulaşabilirsiniz..

Sıra Tarih Konu İndir
1 10.09.2018  Gecikme Zammı Oranı İle Pişmanlık ve Gecikme Faizi Oranı Aylık %2'ye Çıkarıldı
2 14.09.2018  Sözleşmelerde Bedelin Döviz Olarak Belirlenmesi Yasaklanmıştır.
3 15.09.2018  Teknik İflas Durumunda Olan Şirketlerin Genel Kurul Yapması ve Önlemler Alması Zorunludur.
4 24.09.2018  Binek Otomobil ÖTV Hesaplamasına Esas Fiyat Aralıkları Artırıldı - CB Kararı No:132
5 09.10.2018  Dövizli Sözleşmelerin TL'ye Çevrilmesi ve İstisna Edilen Sözleşmeler Tebliği Yayınlandı.(TPKK-32 Tebliğ:2008-32/34)
6 10.10.2018  Satıcının Ödemiş Olması Şartıyla Alıcıdan Sorumlu Sıfatıyla KDV Aslı Aranmaz Gecikme Faizi Aranır (KDV Tebliği:21)
7 10.10.2018  İkale Sözleşmesi Tazminatı v.b Ödemeler Ücret Niteliğindedir ve Kısmi Olarak Vergiden İstisnadır (GVK Tebliği:303)
8 31.10.2018  Çalışanlara Sağlanan-Ödenen Yemek Bedeli Gelir Vergisi KDV ve SGK Prim Uygulaması (Özet Tablo)
9 07.11.2018  Çalışanlara Sağlanan-Ödenen Yemek Bedeli ile Kreş-Gündüz Bakımevi Gelir Vergisi KDV ve SGK Uygulaması (Özet Tablo)
10 25.12.2018  İnternet Reklam Hizmetleri Tevkifat Kapsamına Alındı. Uygulama Detayları (Özet Tablo)
11 26.12.2018 Elektronik Ortamda Kitap Gazete Dergi Satışlarında KDV Oranı %18'e Çıkartıldı.
12 03.01.2019 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanan Temerrüt Faizi Oranı %21,25 Olarak Açıklandı
13 19.01.2019 7161 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (Kur Farkları-İndirimli Oran..)(Özet Tablo)
14 19.01.2019 7104 Sayılı Kanun ile KDV Kanunun'da Yapılan Değişiklikler
15 22.02.2019 23 Seri Nolu Tebliğ İle KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
16 23.02.2019 KDVİRA Sitemi ile 10 Günde KDV İadesi (KDV Tebliği:24))
17 24.02.2019 Poşet Beyan Süresi Değişti-Basılı Kitapta KDV İstisnası Getirildi-3Ay Süreyle Yeni İşe Alımlarda Teşvik Başladı (7166 SYK)
18 25.02.2019 Son Düzenlemeler Sonrası Kitap ve Yayıncılık Sektöründe Güncel KDV Oranları ve Uygulaması
19 06.03.2019 Temel Nitelikte Düzenlenen E-Faturaların Elekronik Ortamda İptali İçin E-Fatura İptal Portalı Kullanıma Açıldı.
20 15.03.2019 Pilot ve Sertifikalı Kabin Memuru Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası - (GVK Tebliği-306)
21 15.03.2019 Asker ve Kamuda Görevli Personellere Uçuş Dalış Hizmetleri Gelir Vergisi İstisnası - (GVK Tebliği-306)
22 17.03.2019 Evlerde Üretilen Ürünlerin Satışında ve İnternet Üzerinden Satışında Esnaf Muaflığı (GVK Tebliği-306)
23 17.03.2019 Tazminat Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisna Uygulaması - (GVK Tebliği-306)
24 18.03.2019 İkaleSözleşmeTazminatlarındaGelirVergisiİadesi - (GVK Tebliği-306)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi