7326 Sayılı Kanun Hesaplama Tablosu Yakında Web Sitemizde!

Sevgili Meslektaşlarım 6736 ve sonrasında 7143 sayılı kanunlar için hazırlamış olduğum kısmen makro içeren excel tablomuz oldukça fazla ilgi görmüştü. Birçok meslektaşımızdan olumlu geri dönüşler aldım. Binlerce kez indirildi ve kullanıldı. Yeni kanunumuz 7326 geldi! Excel tablomuzu güncelleyerek ve yeniden değerleme uygulaması da ekleyerek web si…

Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmelerinden Aktarılan Kar Paylarından Stopaj Yapılması Gerekir mi?

Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerden Aktarılan Kar Paylarında Vergileme Konusundak tartışmaya yönelik Danıştay Kararı: "Gelir Vergisi Kanununun 75/2. maddesinde; iştirâk hisselerinden doğan kazançların menkul sermaye iradı olarak sayılmasına rağmen iştirâk hissesinin tanımı yapılmamıştır. 49 No'lu KVK Genel Tebliğinde iştirâk hi…

Soru Cevap : Birden Fazla İşyerinden Ücret Geliri Elde Edenler Ödedikleri Vergiyi İşyerinden Talep EDEBİLİR Mİ?

Bu işlemde öncelikle verginin mükellefi ücret geliri elde edendir. Ücret gelirini sağlayan işyerleri mükellef değildir. Sadece vergi sorumlusu sıfatıyla ödedikleri ücretlerden yapılması gereken vergi kesintilerini yapıp muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödemektedirler. Mükellef olan ücret geliri elde eden kişilerin mükellefiyet ile ilgili gör…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi