Yemek Bedelinde Gelir Vergisi-Prim ve KDV Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesi ve 186 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yemek bedellerinin vergilendirilmesinde gelir vergisi istisnaları düzenlenmiştir. 5510 Sayılı SGK Kanunu Madde 80/b bendi ve İşveren Uygulama Tebliği düzenlemeleri ile de prim istisnası uygulanmaktadır. Yemek bedellerinin vergi ve prim uygulaması...

Güvenlik ve Temizlik Hizmet Alımlarında KDV Tevkifatı Hakkında

SORU : GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDA MIYIZ? Güvenlik Hizmet Alımında KDV tevkifatı tüm mükellefler tarafından 9/10 oranında uygulanacaktır. Temizlik Hizmet Alımında KDV tevkifatı tüm mükellefler tarafından 7/10 oranında uygulanacaktır. Selamlar, iyi çalışmalar.. Dayanak mevzuat hük...

Geç Gelen Faturaların KDV'si Gider Yazılabilir Mi?

SORU : GEÇ GELEN FATURALARIN KDV'Sİ GİDER YAZILABİLİR Mİ? KDV İndirim hakkı olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartı ile ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. Kendi irademim/kusurumuz dışında geç gelen faturaların KDV'si yıl bitmedi ise indirim konusu yapılabilir, yıl bitti ...

Personel Şirket Arabasını Şahsi İhtiyaçlarında Kullanırsa Yakıt Bedeli Maaşından Kesilebilir Mi?

Soru : Personel şirket arabasını şahsi ihtiyaçları için kullandı. Hesapladığımız ve personel ile mutabık olduğumuz yakıt tutarını maaşından kesmek istiyoruz? Yasal olarak mümkün müdür? Personel maaşından kesinti yapılamayacağı hakkında görüşleri de dikkate alarak değerlendirebilir misiniz? Cevap: Personelin yazılı onayı/kabulü il...

Sgk Teşvikleri İçin 602 Diğer Gelirler Hesabı Kullanılamaz

 Prim teşviklerinin bir hasılat kalemi olmaması  602 Diğer Gelirler hesabının hasılat ile ilgili bir hesap olmaması,  Gelir tablosu yapısına aykırı olması nedeniyle SGK prim teşviklerinin 602 Diğer Gelirler hesabında  izlenmesi uygulaması yanlıştır.  Maliye'nin bu yöndeki muktezalarının da ...

Binek Oto KDV'si Beyanname Üzerinde İNDİRİLMELİDİR !

Bir teslime ait KDV satıcı mükellef tarafından nasıl hesaplanan KDV olarak  beyan ediliyor ise, alıcı taraftaki mükellef tarafından da KDV beyannamesinde  indirilecek KDV satırında indirilmelidir. Daha önce hesaplanan KDV olarak beyan  edilen bir işlem iptal yada  iade edildiğinde beyanname üzerinde İNDİRİMLER  bölü...