Soru Cevap : Birden Fazla İşyerinden Ücret Geliri Elde Edenler Ödedikleri Vergiyi İşyerinden Talep EDEBİLİR Mİ?

Bu işlemde öncelikle verginin mükellefi ücret geliri elde edendir. Ücret gelirini sağlayan işyerleri mükellef değildir.
Sadece vergi sorumlusu sıfatıyla ödedikleri ücretlerden yapılması gereken vergi kesintilerini yapıp muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödemektedirler. Mükellef olan ücret geliri elde eden kişilerin mükellefiyet ile ilgili görevlerini zamanında yerine getirmesi gerekir.
Bu işlemde mükellefiyet görevinin zamanında yapılmaması nadeniyle katlarnılan vergi ziyaı cezası ve ayrıca verginin ödenmesinin gecikmesinden kaynaklanan gecikme faizi bulunmaktadır.
Vergi ziyayı cezası ve gecikme faizinin ücret gelirini sağlayan işyerinden talep edilmesi net bir şekilde hiç bir yasal mevzuata dayandırılamaz.
Vergi aslı konusunda ise :
  • Söz konusu 2016 yılında geçerli olan vergi mevzuatına göre yıl içinde tek işyerinden elde edilen ücret gelirleri toplam ücret ne olursa olsun ayrıca ücret geliri elde edenler taarafından beyan edilmez. Çünkü gereken vergilemeyi işyerleri yapmaktadır. Vergileme yaparken vergi dilimi %15'den başlayarak %35' e kadar yükselir. Bu şekilde alınması gereken vergi tamamen işyerleri tarafından kesinti yoluyla saplanır ve ücret geliri elde edenlerin ayrıca beyanname vermesine gerek kalmaz, daha doğru tabirle veremezler. 
  • Ancak işten ayrılmalar nedeniyle yada aynı anda birden fazla işyerinden ücret geliri alınması nedeniyle yıl içinde ücret geliri sağlayan işyeri birden fazla olursa vergi mevzuatımız bu konuda HER İŞVERENİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK STOPAJ YAPILMASINI YANİ İKİNCİ İŞVERENİN VERGİ ORANINI SIFIRDAN BAŞLATMASINI ÖNGÖRMEKTEDİR.
  • Aksi bir uygulama yani her işverenin personelin önceki iş yerlerinde oluşan KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHINI TAKİP ETMESİ-TALEP ETMESİ uygulaması HEM UYGULAMA ZORLUĞU hem de İŞVEREN'E YAPILAN HAKSIZ BİR UYGULAMA OLACAKTIR.
  • Eğer birden sonraki iş yerleri vergi matrahlarını SIFIRDAN BAŞLATMAYARAK KÜMÜLATİF OLARAK DEVAM ETTİRSELERDİ vergi mevzuatımızda ÜCRET GELİRLERİ İÇİN HİÇ BİR ŞEKİLDE beyanname verilmesi gerekmezdi. Çünkü alınması gereken vergi bu şekilde TAMAMEN İŞYERLERİ ARACILIĞI İLE SAĞLANMIŞ OLURDU.
Sonuç olarak bu şekilde birden fazla işyerlerinden ücret geliri elde edenlerce ödenen vergilerin işyerlerinden talep edilmesi son zamanlarda rastlanan bir durumdur. Ancak yasal dayanaktan yoksundur. 
Dayanak olarak gösterilen iş sözleşmesinde net olarak ücret ödeyeceğimiz ve bu ücrete ilişkin ödenmesi gereken vergi ve diğer primlerin tarafımızca sağlanacağı yazılıdır. Bu hüküm zaten uygulanmıştır. Yani şirket tarafından net ödemeler yapılmış ve yasal mevzuata uygun olarak hesaplanan tüm vergi ve sgk kesintileri zaten ilgili kurumlara ödenmiştir.
Ücret geliri elde eden kişilerin vergi mevzuatından kaynaklanan beyan verme zorunlulukları ve bunun sonucu olarak hesaplanan vergi ve cezalar, gecikme faizleri kendi kişisel mükellefiyetlerinin bir sonucudur. Aksi olsaydı zaten vergi daireleri ücret geliri elde edenleri değil ücret gelirini sağlayan işyerlerini muhatap alarak işlem sağlardı.
İş sözleşmemizde yazan vergilerin şirket tarafından ödenmesi yükümlülüğü ödediğimiz net ücretler üzerinden zaten hesaplanmış ve yerine getirilmiş durumdadır.
Bu şekilde işlem yapılması halinde yani ücretli tarafından ödenen vergilerin işyeri tarafından karşılanması durumunda ödenen tutar da ayrıca sağlanan bir menfaat olması nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu 61. madde hükümleri gereği net ücret kabul edilerek ayrıca vergilendirilmesi gerekmektedir.
Dayanak mevzuat hükümleri:
160 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği - HER BİR İŞVERENİN ÖDEDİĞİ ÜCRETLER BİRDİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK VERGİLENMEKTEDİR.
Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.
Örnek Mukteza : BEYAN EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİSİ ÜCRETLİDEN ARANIR. İŞYERİ BU VERGİYİ KARŞILARSA ÜCRET NİTELİĞİNDE KABUL EDİLİR.

Bu hükümlere göre, kurumunuzda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan kişinin 2009 yılında ikinci işverenden aldığı ücretlerin yıllık toplamı 22.000.TL’yi aşması nedeniyle elde ettiği ücret gelirlerini (birinci işverenden elde ettiği ücret geliri dahil) yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi ve tahakkuk eden vergileri de ödemesi gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi nedeniyle ilave bir gelir vergisi hesaplanması halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin şirketinizden talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, net ücret üzerinden anlaşmaya varılmış olması durumunda, gelir vergisi ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak olup, bu vergiyi şirketinizin karşılaması halinde ise karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi