Sgk Teşvikleri İçin 602 Diğer Gelirler Hesabı Kullanılamaz

Prim teşviklerinin bir hasılat kalemi olmaması 602 Diğer Gelirler hesabının hasılat ile ilgili bir hesap olmaması, Gelir tablosu yapısına aykırı olması nedeniyle SGK prim teşviklerinin 602 Diğer Gelirler hesabında izlenmesi uygulaması yanlıştır. Maliye'nin bu yöndeki muktezalarının da yanlış olduğunu düşünüyoruz. YAZIN…

Binek Oto KDV'si Beyanname Üzerinde İNDİRİLMELİDİR !

Bir teslime ait KDV satıcı mükellef tarafından nasıl hesaplanan KDV olarak beyan ediliyor ise, alıcı taraftaki mükellef tarafından da KDV beyannamesinde indirilecek KDV satırında indirilmelidir. Daha önce hesaplanan KDV olarak beyan edilen bir işlem iptal yada iade edildiğinde beyanname üzerinde İNDİRİMLER bölümünde SATIŞTAN İADE NEDENİYLE İ…

7143 SAYILI KANUN HESAPLAMA TABLOSU

7143 sayılı Kanun Hesaplama Excel Şablonu İçin Tıklayınız.. Güncelleme Tarihi ve Açıklamaları : 06.08.2018 : Kayıt düzeltme açıklamaları ile panel düğme açıklamaları revize edildi. 04.08.2018 : KDV hesaplama formülleri beyanname verilmemesi örneğine göre güncellendi. Kısmen makro içeren Excel tablosudur. Makrolar e…

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞ KURALLARI

Muhasebe ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini ve olaylarını para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebe bir bilim dalıdır. Kendi kuralları vardır. Muhasebe mali nitelikteki işlemleri para ile ifade …