Pert Olan ve Sigorta Firmasından Tazmin Edilen Araç İle İlgili Yapılacak İşlemler

Soru: PERT OLAN ARAÇ SİGORTA FİRMASINA SATILDI. YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİ NELERDİR?

Pert olan araç için sigorta şirketinden alınan yada sigorta şirketinin direk size ödemeyip borcunuza mahsuben yeni araç bedelini ödemesi işleminin vergisel yönden değerlendirmesi :


Bu işlemde başlıca iki konu vardır. Pert/hurda olan aracın satılması diğeri sigorta firmasından tazminat alınması.
 • Hurda yada pert olarak satılan araç için satın alan sigorta firmasına yada diğer alıcılara fatura kesilmesi gerekmektedir.
 • Trafikten silinmiş ve hurda belgesi alınmış olan hurda araçların satışı KDV Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.
 • Hurda belgesi alınmadan satılan araçların satışında bir istisna söz konusu değildir. Ticari araç ise %18, binek ise %1 olarak KDV uygulanacaktır.
 • Sigorta firmasından poliçe gereği tazminat olarak alınan yada sigorta firmasının borcunuza mahsuben yeni araç aldığınız firmaya ödediği tutar KDV ye tabi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından, sigorta şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.
 • Sigorta firmasından alınan tazminat tutarı gelir hesaplarına (679 Hesaba) gelir yazılacaktır.
 • Araç hurda belgeli olarak satılması durumunda aracın alışında indirim konusu yapılan KDV tutarının, indirilemeyecek KDV haline dönüşmesi nedeniyle 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması  gerekmektedir.
MUHASEBE KAYDI
 • Aracın aktiften çıkarılması ile ilgili muhasebe kaydı olarak 254 ve 257 hesaplar ters kayıtla kapatılacak. 
 • Hurda olarak satılırsa KDV olmayacağından 391 hesap olmayacak, hurda belgesi olmadan satılırsa hesaplanan %1 yada %18 KDV 391 hesaba yazılacak
 • Satış bedeli Alacaklar hesabına yazılacak.
 • Kalan bedel 689 Diğer O.Dışı Gider ve Zararlar hesabına gider yazılacak.
 • Hurda olarak satılması durumunda alışta ödenen ve indirim konusu yapılan KDV (İndirilmiş ise) 391 İlave Edilecek KDV satırına yazılarak İndirilemeyen KDV olarak gider yazılacak yada 254 hesaba yazılacak. (254 Hesabın aktifen çıkarılması kaydında bu tutarda çıkarılmış olacaktır.)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi