Güvenlik ve Temizlik Hizmet Alımlarında KDV Tevkifatı Hakkında

SORU : GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDA MIYIZ?


  • Güvenlik Hizmet Alımında KDV tevkifatı tüm mükellefler tarafından 9/10 oranında uygulanacaktır.
  • Temizlik Hizmet Alımında KDV tevkifatı tüm mükellefler tarafından 7/10 oranında uygulanacaktır.

Selamlar, iyi çalışmalar..

Dayanak mevzuat hükümlerini aşağıda okuyabilirsiniz :

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI

Özel güvenlik hizmetleri "işgücü temin" hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

KDV Uygulama Genel tebliği gereği tüm KDV mükellefleri işgücü temin hizmeti alımlarında 9/10 oranında tevkifat yapmak zorundadır.

KDV Uygulama Genel Tebliği 2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri

Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen; 

Tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,

ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabidir.

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulur.

TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI

Temizlik firmaları tarafından kendi personelleri ile yapılan temizlik hizmetleri tüm mükellefler tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

Hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden temin edilen temizlik hizmet alımlarının ise işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendilmesi ve 9/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

KDV Uygulama Genel tebliği gereği tüm KDV mükellefleri temizlik hizmeti alımlarında 7/10 oranında tevkifat yapmak zorundadır.

KDV Uygulama Genel Tebliği 2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Bina temizliği,

- Sokak temizliği,

- Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

- Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

- Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

- Haşere mücadelesi,

- Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,

ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanı

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi