7143 SAYILI KANUN HESAPLAMA TABLOSU

7143 sayılı Kanun Hesaplama Excel Şablonu İçin Tıklayınız.. Güncelleme Tarihi ve Açıklamaları : 06.08.2018 : Kayıt düzeltme açıklamaları ile panel düğme açıklamaları revize edildi. 04.08.2018 : KDV hesaplama formülleri beyanname verilmemesi örneğine göre güncellendi. Kısmen makro içeren Excel tablosudur. Makrolar e…

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞ KURALLARI

Muhasebe ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini ve olaylarını para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebe bir bilim dalıdır. Kendi kuralları vardır. Muhasebe mali nitelikteki işlemleri para ile ifade …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi