7143 SAYILI KANUN HESAPLAMA TABLOSU

7143 sayılı Kanun Hesaplama Excel Şablonu İçin Tıklayınız..


Güncelleme Tarihi ve Açıklamaları :

06.08.2018 : Kayıt düzeltme açıklamaları ile panel düğme açıklamaları revize edildi.

04.08.2018 : KDV hesaplama formülleri beyanname verilmemesi örneğine göre güncellendi.

 Kısmen makro içeren Excel tablosudur. Makrolar etkinleştirilmelidir.

 Kurumlar/Gelir - Muhtasar ve KDV Matrah Artırımlarını hesaplar.

 Vergi Borçlarının Yapılandırılmasını hesaplar. (Kıst günler hariç üfe hesaplar)

 Kayıt Düzeltme (Kayda Alma - Kayıtdan Çıkarma ve Kasa Fazlası)

 Gelir-Kurumlar ile KDV matrah artırım verilerini bdp'ye aktarmak için txt dosyası oluşturur.

 Tüm hesaplamaları müşterilere bilgilendirme amaçlı gönderebilmek için 2-3 sayfalık özet rapor oluşturur.

 Raporu pdf ve excel olarak bilgisayara kaydeder. (C:/7143 Hesap Klasörü açar ve altına kaydeder)

Tanımlar sekmesinde en alttaki "Hazırlayan" kısmını değiştirerek meslektaşlarımız kullanabilir.

Hesaplamalar büyük ölçüde tebliğdeki örneklerden teyit edilmiştir.

TABLOYU KULLANAN MESLEKTAŞLARIM TESPİT ETTİKLERİ SORUN VE HATALARI MAİL OLARAK BİLDİRİRSE GEREKLİ DÜZETLMELER YAPILACAKTIR.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi