TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞ KURALLARI

Muhasebe ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemlerini ve olaylarını para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

  • Muhasebe bir bilim dalıdır. Kendi kuralları vardır.
  • Muhasebe mali nitelikteki işlemleri para ile ifade eder.
  • İşlemleri kaydeder. Kaydetmek için yevmiye defteri yani yevmiye fişleri kullanılır.
  • İşlemleri sınıflandırır. Sınıflandırma için Defter-i Kebir kullanılır.
  • Özetleyerek raporlar. Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar raporlama için kullanılır.
  • Sonuçları yorumlar ve analiz eder. Oran analizleri ve yorumlamalar…

Muhasebenin amacı özetle “BİLGİ” dir, vergi değildir.

Vergi hesaplamaları vergi beyannameleri üzerinde yine muhasebeden alınan bilgiler, raporlar kullanılarak verilir.

Bu nedenle “BİLGİ İÇİN MUHASEBE, VERGİ İÇİN BEYANNAME”

Muhasebenin kayıtlama-sınıflama-özetleme-raporlama fonksiyonlarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için en önemli konu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak hazırlanmış, muhasebeden sağlıklı veriler alınabilmesine imkan veren, anlamlı verileri raporlayabilen bir hesap planıdır. Bu kapsamda uygulamada çoğunlukla kullanılan hesaplar kullanılarak bir hesap planı hazırlanmış ve aşağıdaki adreslerde paylaşılmıştır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi