Tekdüzen Hesap Planı : 181 Gelir Tahakkukları Hesabının İşleyişi

181 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının kullanımı ile ilgili yazımız.


Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi