"Doğru ve Raporlanabilir Bilgilerden Beyanname Düzenlemeye Doğru Bir Yaklaşım" Prensibimiz

MUHASEBE SANATI

Muhasebe, mali nitelikli işlem ve olayları kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır. Muhasebe bir bilim dalıdır, çünkü kuralları vardır. Muhasebe bir sanattır, çünkü her muhasebeci kendi yorumuyla muhasebenin kaydetme, sınıflandırma ve raporlama gibi fonksiyonlarını uygular.

“Her muhasebeci, muhasebe uygulamaları için esas aldığı mevzuatı aynı şekilde yorumlamak zorunluluğundadır. Ancak ifade şekli veya tarzı farklı olabilir. Bu farklık muhasebecinin bilgi ve tecrübeleri ile yoğurmuş olduğu kayıtlarda ve raporlarda sanatlaşır ve bir anlam bulur.”[1]

Dolayısıyla muhasebe kayıtlarının tutulması hem bilime ve hem de tekniğe bağlı bir sanattır.[2]

BİLGİ İÇİN MUHASEBE-VERGİ İÇİN BEYANNAME!

Muhasebenin amacı özetle “BİLGİ” dir, vergi değildir. Vergi hesaplamaları vergi beyannameleri üzerinde yine muhasebeden alınan bilgiler, raporlar kullanılarak verilir. Bu kapsamda doğru ve raporlanabilir bilgiler üretmeyi ve bu bilgileri beyanname, bildirim ve diğer finansal raporlamalara en doğru şekilde aktarmaya yönelik bilimsel ve özgün bir muhasebe sistemi uygulamaktayız. 

DERNEK VE VAKIFLARA ÖZEL MUHASEBE SİSTEMİ!

Dernek ve vakıf mevzuatı konusundaki mevzuat düzenlemelerinin saha tecrübelerimizle birlikte değerlendirilmesi sonrasında dernek ve vakıflara özel ve özgün bir muhasebe ve raporlama sistemi uygulamaktayız. 


[1] Dr.Adem Utku ÇAKIL http://www.alomaliye.com/2014/03/24/muhasebe-uzerine-bir-deneme-veya-felsefe/

[2] Dr. Veysi SEVİĞ

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi