180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER / 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESAPLARININ İŞLEYİŞİ

180 Gelecek Aylara Ait Giderler 7'li Gider hesaplarının yedeğidir. 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler ise 6'lı Gelir hesaplarının yedeğidir.


180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER / 380 GELECEK AYLAR AİT GELİRLER HESAPLARININ İŞLEYİŞİ

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

7’li Gider Hesaplarının Yedeğidir

6’lı Gelir Hesaplarının Yedeğidir

  1. 180 hesap gelecek aylara ait giderlerin izlendiği hesaptır.
  1. 380 hesap gelecek aylara ait gelirlerin izlendiği hesaptır.
  1. Gider ait olduğu dönem geldiğinde ilgili gider hesaplarına alınmak üzere geçici olarak bu hesapta izlenir.
  1. Gelir ait olduğu dönem geldiğinde ilgili gelir hesaplarına alınmak üzere geçici olarak bu hesapta izlenir.
  1. Yapılan gider karşılığında ilgili cari hesap alacaklı çalışır, karşılığında gider hesapları yerine 180 hesap borçlu çalışır.
  1. Yapılan gelir karşılığında ilgili cari hesap borçlu çalışır, karşılığında gelir hesapları yerine 380 hesap borçlu çalışır.
  1. Ait olduğu dönem geldiğinde 180 hesap alacaklı > ilgili gider hesabı (7’li gider hesapları) borçlu çalışır.
  1. Ait olduğu dönem geldiğinde 380 hesap borçlu > ilgili gelir hesabı (6’lı gelir hesapları) alacaklı çalışır.
  1. 180 hesaplar hesap planında ilgili gider hesapları ile simetrik çalışacak şekilde kodlanmıştır. Örneğin: 180.42.02 Bina Kira Giderleri > 770.42.02 Bina Kira Giderleri şeklinde çalışacaktır.  
  1. 380 hesaplar hesap planında ilgili gelir  hesapları ile simetrik çalışacak şekilde kodlanmıştır. Örneğin: 380.64.02 Faiz Gelirleri > 642.AK.02 Faiz Gelirleri şeklinde çalışacaktır.  

180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  : Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır. 

İşleyişi: Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER : Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır. 

İşleyişi: Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Ait olduğu dönemde ilgili gelir hesaplarına devredilir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi