İKALE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ İADESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ


İKALE TAZMİNATI VERGİ İADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

İade talebi ve ibraz edilecek belgeler MADDE 11-

(1) İade işleminin yapılabilmesi için yeni başvurularda Tebliğ eki dilekçe (Ek-1) ile birlikte, kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen, ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli görülen diğer belge ve bilgilerin ibrazı zorunludur. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular için de varsa eksik belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu hizmet erbabının iade talebine konu ödemenin işten ayrılma karşılığı yapılan ek ödeme niteliğinde olduğunu kesin olarak ispatlayan diğer belgeleri de ibraz etmeleri zorunludur. (

2) Madde kapsamında başvuruda bulunabilecek hizmet erbabı dilekçelerini, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilecektir.

(3) İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi için, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlüdürler.


Başvurularını müşavirliğimiz aracılığı ile yapmak isteyenler için bedeli karşılığında hizmet verilmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi