BELLİ PARAYI İHTİVA ETMEYEN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULAMAZ!

SORU : 
Madde 3. Ücretlendirme
a. Sözleşme kapsamındaki alan tahsisi ve altyapı desteği hizmeti karşılığında ............. olumlu yönlendirme başına 7 TL (yedi Türk Lirası) ücret her takvim ayının sonunda belirlenerek .......... tarafından ...................'ne faturalandırılacaktır.
Ekte yapılmış olan sözleşmenin ücret maddesi görünmektedir. Aynı sözleşmenin 15. Maddesinde de Doğacak olan damga taraflarca eşit olarak bölünecektir. İbaresi mevcuttur. Ücret belli olmadığından dolayı damga vergisi anlamında hesaplamaya tabii olacak rakamın veya damga vergisine tabi olup, olmayacağı hususunun tarafıma bildirilmesi hususunda yardımlarınızı arz ederim.

 
CEVAP :

Bedeli belli olmayan yada hesaplanamayan sözleşmelerde damga vergisi hesaplanmaz. Dolayısı ile sözleşmede yönlendirme başına 7 TL olarak belirleme yapılmış olması tek başına bedeli hesaplamaya yetmiyor. 
Yönlendirme adedi belli değilse yada asgari yönlendirme adedi ve benzeri miktar x birim fiyat = tutar şeklinde bir bedel hesaplamak mümkün olmuyor ise bu sözleşme belli bir bedel içermeyen sözleşme hükmündedir. 
Damga Vergisi Kanununun konusu kanuna ekli 1 sayılı tabloda yazılı kağıtlardır. I sayılı tabloya göre sadece belli bir para ihtiva eden kağıtlar damga vergisine tabi tutulmaktadır. Belli bir para ihtiva etmediği halde damga vergisine tabi olan kağıtları I sayılı listede ayrıca I-B bendinde sayılan tahkimname, sulhname ve turizm sektöründeki kontenjan sözleşmeleridir. Bu nedenle eğer sözleşmenin diğer maddeleri dahil toplam bedel yada asgari bedel yada benzeri şekilde herhangi bir bedel hesaplanamıyor ise bu sözleşme damga vergisinin konusuna girmemektedir. 

 
DAYANAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ :

Konu
Madde 1
Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi