Hizmet Anlayışımız ve İlkelerimiz

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe hizmetlerinde amacımız doğru ve raporlanabilir bilgileri üretmektedir. Bu anlayışla muhasebenin kayıtlama ve sınıflandırma fonksiyonlarına yönelik geliştirdiğimiz kendi ilke ve kurallarımızı tüm müşterilerimize standart şekilde uyguluyoruz. Bu şekilde ürettiğimiz doğru bilgileri raporluyor, beyanname ve bildirimleri hazırlıyoruz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi mevzuatı başta olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmetlerini sağlamaktayız.  

Butik Hizmet Anlayışımız

Muhasebe hizmetleri ile birlikte vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve ticaret hukuku konusunda butik hizmet anlayışı ile hizmet vermekteyiz. Hizmet kalitemizi koruyabilmek adına müşteri sayımızı belli bir sayıda tutuyor ve tüm müşterilerimize gerekli özen ve ilgiyi en üst seviyede sağlamaya çalışıyoruz.

Asgari Ücret Tarifesine Bağlılık

Mali müşavirlik hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret tarifesine tabidir. Tarifede belirlenen ücretler bakanlık tarafından belirlenen ve asgari olarak uygulanabilecek ücreti göstermektedir. Prensip olarak kesinlikle asgari ücret tarifesinin altında hizmet vermiyoruz. Muhasebe hizmetleri başta olmak üzere hizmet sunduğumuz tüm konularda asgari ücret tarifesinin altında olmamak üzere kendi ücret tarifemiz esas alınmaktadır.

Müşteri Kabulü ve Ücret Belirleme Politikamız

Mesleğimize ve kendimize olan saygının bir sonucu olarak başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi devam eden hiçbir müşteriye hizmet teklifi ya da hizmet sunumu yapmıyoruz. Ayrıca önceki dönemde başka bir meslek mensubu tarafından uygulanan ücretin altında ücret belirleyerek müşteri kabul etmiyoruz.

Mesleki ve Etik İlkelerimiz

Mesleğimizin gerektirdiği dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen ve gizlilik başlıca etik ilkelerimizdir. Bu kapsamda etik ilkelerimize uymamız konusunda tehdit oluşturabilecek kişilere (gerçek/tüzel) hizmet vermiyoruz. Aynı sektörde birbirine rakip olan mükelleflerimize öncelikli olarak hizmet sunumunda bulunmamayı tercih ediyor, talep durumunda mesleki mevzuatımızın yanında kendi etik ilkelerimizin gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi