7326 sayılı kanun Excel Tablomuz (Matrah Artırımı - Kayıt Düzeltme - Yeniden Değerleme)

Sevgili meslektaşlarım.

Talep üzerine tablomuzu yeniden değerleme kısmında 1.000 satır ve 60.000 olarak şekilde iki ayrı tablo şeklinde paylaşıyorum.

Değerleme haricinde diğer hesaplamalar için tablolarda farklılık bulunmamaktadır.

Değerleme için satır sayısı 1.000 satırdan fazla olanlar 60.000 satırlık tabloyu kullanabilirler.

Satır sayısı fazla olması nedeniyle BDP'ye aktarmak için TXT dosyası oluşturmak için makronun çalışması biraz sürebilir. 

Son güncelleme tarihi : 27.08.2021

Değerleme için 1.000 Satırlık Tablo        Değerleme için 60.000 Satırlık Tablo 

                                                          


Güncellemeler:

7326_Hesap.v21_020721:

Yeniden değerleme hesaplamasında satır sayısını artırmak için 1000 satırlık liste girişi eklendi.

Mevzuat bilgileri panele eklendi. Paneldeki (!) düğmelerine tıklayarak bir sayfalık bilgi notuna erişebilirsiniz.

Yeniden değerleme muhasebe kayıt hatası düzeltildi.

7326_Hesap.v21_080721:

Veri giriş hatalarını engellemek amacıyla bazı hücrelere veri doğrulama ve açıklama eklendi.

7326_Hesap.v22_160721:

Yeniden değerleme listesini BDP programına aktarabilmek için liste giriş BDP programına uygun formatta düzenlendi.

İktisap dönemi değil, iktisap tarihi girilebilmesi için düzeltme yapıldı.

Paneldeki txt düğmesine basarak maksimum 1000 satırlık listeleri BDP'ye aktarabilirsiniz.

7326_Hesap.v22_170721:

Yeniden değerlemede iktisap tarihi giriş alanı revize edildi. (1980 ve sonrası için veri girişi yapılabilir)

7326_Hesap.v22_310721:

BDP programında yeniden değerleme beyannamesindeki versiyon değişikliğine uygun olarak TXT formatı revize edildi.

7326_Hesap.v22_070821:

Bilgi Notunun da bilgisayara PDF olarak kaydedilmesi sağlandı. Kaydet-Kapat yada Kaydet-Yeni Aç komutları ile bilgi notunu C:/7326 Hesap/Bilgi klasörüne kaydeder.

İletişim sayfasına güncellemelerin kontrol edilmesi için link eklendi.

7326_Hesap.v23_120821:

Hücre giriş ekranlarını netleştirebilmelk için arka plan eklendi.

7326_Hesap.v23_270821:

Süre uzatımı nedeniyle başvuru ve ödeme tarihleri güncellendi. 60.000 satır ve 1.000 satır olarak 2 ayrı tablo eklendi.


TABLO ÖZELLİKLERİ

Kısmen makro içeren Excel tablosudur. Makrolar etkinleştirilmelidir.

Matrah Artırımı + Vergi Borçlarının Yapılandırılması + Kayıt Düzeltme + Varlık Barışı + Yeniden Değerleme hesaplamalarını yapar.

Matrah ve Vergi Artırımı: Sadece kurumlar vergisi mükellefleri için değil gelir vergisi mükellefleri, kira geliri elde edenler, serbest meslek mükellefleri ve diğer durumlar olmak üzere 7 farklı başlıkta matrah artırımlarını hesaplar. Bu hesaplama için her dönem için mükellefiyet türü seçilmelidir.

Vergi Borçlarının Yapılandırılması: Vergi borçları listesi girilirse üfe ve taksit hesaplaması yapar. (Kıst günler hariç üfe hesaplar)

Kayıt Düzeltme: Kasa, Emtia, Demirbaş kayıt düzletme hesaplamalarını yapar. (Kayda Alma - Kayıtdan Çıkarma ve Kasa Fazlası)

Varlık Barışı: GVK Geçici 93 Kapsamında Varlık Barışı Uygulaması

Yeniden Değerleme: Vuk Geçici 31 Kapsamında Yeniden Değerleme Uygulaması hesaplamalarını yapar.

BDP'ye Aktarma: Gelir-Kurumlar ile KDV matrah artırım verilerini bdp'ye aktarmak için txt dosyası oluşturur.

Bilgi Notu: Tüm hesaplamaları müşterilere bilgilendirme amaçlı gönderebilmek için 2-3 sayfalık özet rapor oluşturur.

Raporlama: Raporu pdf ve excel olarak bilgisayara kaydeder. (C:/7326 Hesap Klasörü açar ve altına kaydeder)


 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi